Kunstgras en rubbergranulaat; gevaarlijk?

Kunstgras en rubbergranulaat; gevaarlijk?

Rubbergranuaat – Vraag en antwoord.

Televisieprogramma Zembla besteedde onlangs in haar uitzending aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden.

Hieronder een aantal antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

1. Zijn banden chemisch afval?
Nee, banden zijn conform het landelijk afvalbeheerplan geen chemisch afval.
 
2. Waarom mogen banden niet verbrand worden?  
In het programma Zembla wordt beweert dat de banden zo vervuild zijn met stoffen dat ze zelfs niet gestort of verbrand mogen worden. Dit is een onzinnige bewering. Conform het landelijk afvalbeheerplan is vanuit milieuoverwegingen (grondstoffen hergebruiken) de wettelijk voorgeschreven verwerking producthergebruik (loopvlak vernieuwing) en recycling (grondstofhergebruik van staal en rubber). Om deze reden mogen verbrandingsovens en stortplaatsen oude banden niet accepteren.

3. Wat voor materiaal gebruikt Zwartgroen voor rubber infill, rubber tegels, rubber-snippers en rubber-schors?

In de uitzending van Zembla werd een veld getoond in Hendrik Ido Ambacht dat bleek te zijn ingestrooid met technische rubbers van oa. oude slangen ed. Hoe weet ik nu wat er in mijn infill zit? Zwartgroen werkt met fabrieken (oa Granuband in Amsterdam) die uitsluitend autobanden gebruiken als grondstof voor rubberinfill, rubbertegels, rubber-snippers en rubber-schors.

Betreft de gebonden rubber-schors (oa speeltuinen) zijn wij als Zwartgroen in 2016 overgegaan op het EPDM rubber ipv de SBR rubber als afwerking/toplaag. Betreft de rubber-snippers (los in de speeltuin) hebben we besloten om de verkoop (tijdelijk, totdat er meer duidelijkheid is) te staken. Hiertoe is besloten in afwachting op resultaten van nieuw aanvullend onderzoek van oa het RIVM. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden en speeltuinen voor oa sporters en kinderen.


4. Wat voor onderzoek is er gedaan mbt mogelijk schadelijke stoffen in het  rubber granulaat? 
Naast het onderzoek van het SGS INTRON in 2006 naar opname van PAK bij het gebruik van rubber granulaat in kunstgrasvelden wordt er al meer dan 10 jaar, op jaarlijkse basis, onafhankelijk onderzoek gedaan door auditors van het keurmerk Milieukeur.

Hierbij wordt gekeken naar milieuaspecten als uitloging van zware metalen, maar ook naar gezondheidsaspecten (inslikken, inademen en huidcontact). De gemeten waarden PAK blijven beneden de gestelde normen van het Besluit bodemkwaliteit en onder de PAK gehalten waarvan al in 2006 door het RIVM is geconcludeerd dat de PAK opname niet relevant aantoonbaar is. In dat verband is het relevant te melden dat het PAK gehalte in autobanden daarna door regelgeving is beperkt en dus in het infill van vandaag nog lager is dan in 2006. Het gehalte zware metalen in het rubber voldoet aan de speelgoednorm EN 71 die geldt voor alle speelgoed waar kleine kinderen intensief mee in contact komen (bijvoorbeeld door opeten en huidcontact). Voor REACH is er naast de stoffen PAK ook onderzoek gedaan naar de gehaltes SVHC (circa 150 stoffen die door de EU als substances of very high concern zijn geclassificeerd), waarbij het rubber granulaat voor alle stoffen onder de gestelde waarden blijft.

5. Het RIVM geeft aan dat de sportvelden (met rubber granulaat) gebruikt kunnen worden, waarop is dit gebaseerd?
In 2006 heeft het RIVM een risicobeoordeling gemaakt op basis van de bestaande literatuurgegevens. Hierbij zat bijvoorbeeld een onderzoek van Intron, maar ook een studie van het Deense Environmental Protection Agency. Vervolgens heeft Intron een vervolg onderzoek uitgevoerd (het Industox onderzoek was hier onderdeel van). In 2007 heeft het RIVM ook deze informatie beoordeeld en hierover het Ministerie van IenM geadviseerd. Zie ook de website van het RIVM.

6. Is de conclusie dat de sportvelden gebruikt kunnen worden gebaseerd op de resultaten van één onderzoek?
Nee, de conclusie is gebaseerd op meerdere studies. Het onderzoek met 7 sporters (de rapportage van Industox), was in 2007 de enige studie, waarin gekeken is naar de afbraakproducten van PAKs in het lichaam van sporters na contact met rubbergranulaat. Daarnaast zijn nog zeven andere studies uit Europa en America in de beoordeling meegenomen.

Nog Vragen? Neem dan gerust contact met ons op via de mail: info@zwartgroen.nl
Voor aanvullende informatie kunt u ook terecht op de website van de
 RIVM, Granuband en de KNVB.

Share this post